tdrfhdff

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHÁCH HÀNG SALE KỸ THUẬT LEADER BOD VẬN HÀNH KẾ TOÁN
KIỂM TRA DỊCH VỤ Gửi lí do yêu cầu thanh lý dịch vụ            
  Xác định nguyên nhân khách hàng muốn thanh lý dịch vụ.          
Nếu là lí do kỹ thuật thì chuyển yêu cầu cho Kỹ thuật kiểm tra.
Các lí do khác phải chuyển Leader và BOD xem xét xác nhận.
    Kiểm tra và hỗ trợ dịch vụ của khách hàng.        
Kĩ thuật ( KT) xác nhận nếu: lỗi do dịch vụ không đáp ứng được hoặc lỗi do KT hỗ trợ không tốt .

Lỗi do sale tư vấn không đúng, chuyển cho sale và tag quản lý để kiểm tra.

 

XÁC  NHẬN THANH  LÝ   Tạo yêu cầu helpdesk trên ERP với tiêu đề   “Thanh lý dịch vụ xxx” + link  yêu cầu kỹ thuật đã xác nhận lỗi  + ghi rõ lý do, chi tiết  cách tính số tiền tháng đã sử dụng, số tiền còn lại dựa trên số tháng chưa sử dụng và số tiền hoàn lại cho khách, sang cho Leader          
      Kiểm tra lại thông tin 3 bên: khách hàng + Sale + Kỹ thuật. Xác nhận số tiền cần thanh lý.

Chuyển yêu cầu cho BOD.

     
        BOD Xác nhận thanh lý dịch vụ. Chuyển yêu cầu lại cho Sale    
HUỶ VÀ DỪNG DỊCH VỤ   Hướng dẫn KH làm Biên bản thanh lý (nếu là tổ chức),  gửi email yêu cầu hoàn phí và xác nhận đã back up dữ liệu dịch vụ thanh lý xxx (nếu có) (đối với cá nhân)          
  Chuyển yêu cầu BOD đã xác nhận thanh lý, đính kèm bản scan Biên bản thanh lý đã có xác nhận của 2 bên hoặc          
email xác nhận của khách hàng qua phòng Vận hành
          Kiểm tra đã có xác nhận hoàn phí của BOD và Biên bản thanh lý/ email xác nhận của KH à Stop dịch vụ xxx cần thanh lý trên ERP.

Chuyển yêu cầu sang Phòng Kỹ thuật.

 
    Kiểm tra dịch vụ xxx đã được Vận hành stop trên ERP

à Stop trên server.

Chuyển y/c sang Phòng kế toán để hoàn phí.

       
HOÀN TIỀN             Kiểm tra dịch vụ xxx đã được stop theo yêu cầu.

Kế toán hoàn phí cho khách hàng