Quy trình xử lý lỗi không gửi nhận được ticket từ email

STT VẤN ĐỀ TRIỆU CHỨNG HƯỚNG XỬ LÝ
1 Khách hàng báo đã gửi email nhưng ticket không có Check inbox webmail support@chili.vn, Có nhiều email chưa đọc (unread) Lỗi do ERP không feed được email về, báo team Dev ERP CHILI xử lý.
2 Khách hàng báo đã gửi email nhưng ticket không có Check inbox webmail support@chili.vn, Mail khách hàng gửi bị vô Junk Mail. 1)Chọn Is not Junk mail
2)Báo Tuyệt Trí kiểm tra lại rule email
3 Khách hàng báo đã gửi email nhưng ticket không có Check inbox webmail, không thấy mail.
File đính kèm có thể lớn hơn 50Mb
Khi file đính kèm lớn hơn 50Mb, sẽ có 1 email phản hồi ngay lập tức thông báo cho KH.
Liên hệ KH qua điện thoại, nếu đúng thì hướng dẫn khách hàng chia nhỏ file để gửi.
4 Từ ticket báo lỗi không gửi ra được File đính kèm lớn hơn 50Mb Chia nhỏ ra gửi nhiều lần cho phù hợp.
5 Từ ticket báo lỗi không gửi ra được Services SMTP bị treo Đợi 30p, báo team Dev ERP Resend lại.