Quy trình thanh lý dịch vụ – hoàn tiền word file

QUY TRÌNH: THANH LÝ DỊCH VỤ – HOÀN TIỀN
Áp dụng từ: 05/09/2018 dành cho Sale Chili
Dành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ nhưng muốn thanh lý dịch vụ và hoàn phí

Áp dụng: Cho các dịch vụ ( website, app, email) trong những trường hợp sau:

 • Kỹ thuật xác nhận dịch vụ không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng, lỗi do sale tư vấn không đúng chính sách, kĩ thuật hỗ trợ khiến khách không hài lòng.
 • BOD xác nhận thanhlý.

Cách tính số tiền hoàn : ( Dịch vụ sử dụng dưới 15 ngày làm tròn 15 ngày, trên 15 ngày làm tròn 1 tháng)

 • Nếu dịch vụ áp dụng khuyến mại tặng thêm tháng sử dụng.
  – Chỉ tính hoàn dựa trên số năm dịch vụ đăng kí ban đầu, không tính số tháng được tặng.
  – Số tiền hoàn = số tiền khách thanh toán theo hợp đồng – số tiền DV đã được sử dụng
  – Nếu dịch vụ đã xuất hoá đơn sẽ mất thêm 20% thuế doanh nghiệp

Ví dụ : Dịch vụ abc.chiliweb.org gói start biz 3 năm ( 6.084.000 VND chưa VAT – 169k/ tháng ) tặng 1 năm sử dụng.
Ngày đăng kí : 15/05/2018
Ngày hết hạn : 15/05/2022
Tính đến ngày 18/09/2018 đã sử dụng được 4 tháng 15 ngày ( 676.000 + 84,500 ) = 760,500 VND chưa VAT
Số tiền hoàn = 6.084.000 – 760.500 = 5.323.500 VND chưa VAT.
Dịch vụ đã xuất hoá đơn nên sẽ chịu thêm 20% của 5.323.500 = 4.258.800 VND
Số tiền cần hoàn cho khách = 4.258.800 VND

Nếu dịch vụ áp dụng khuyến mại giảm giá trị theo %.
Tính hoàn dựa trên giá trị hợp đồng đã giảm % .
Số tiền hoàn = số tiền khách thanh toán theo hợp đồng đã giảm % – số tiền DV đã được sử dụng
Nếu dịch vụ đã xuất hoá đơn sẽ mất thêm 20% thuế doanh nghiệp
Ví dụ : Dịch vụ itceduvn023.chiliweb.org gói Vip 5 năm, giảm 15%.

Đăng kí ngày 13/04/2018

Hết hạn ngày 13/05/2023.
5 năm gói VIP Biz = 23.940.000 VND chưa VAT. Giảm 15% giá trị còn = 20.349.000 VND.

Đã sử dụng được 5 tháng tính đến hiện tại . Còn 55 tháng chưa sử dụng ( 20.349.000 : 60 tháng = 339,150 VND/ tháng ) = 339,150 x 55= 18.653,250 VND chưa vat.
Dịch vụ đã xuất hoá đơn nên trừ 20% thuế doanh nghiệp còn = 14.922,600 VND
Số tiền hoàn = 14.922.600 VND

Khác
Nếu dịch vụ được áp dụng ngoài 2 KM trên, cách tính hoàn sẽ do CEO quyết định.

Quy trình thanh lý dịch vụ gồm 5 bước:

 1. Kiểm tra dịch vụ
 2. Xác nhận thanh lý
 3. Hủy và dừng dịch vụ
 4. Hoàn tiền

I/ Kiểm tra dịch vụ

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN KHÁCH HÀNG SALE KỸ THUẬT
KIỂM TRA DỊCH VỤ Gửi lí do yêu cầu thanh lý dịch vụ
Xác định nguyên nhân khách hàng muốn thanh lý dịch vụ.
Nếu là lí do kỹ thuật thì chuyển yêu cầu cho Kỹ thuật kiểm tra.
Các lí do khác phải chuyển Leader và BOD xem xét xác nhận.
Kiểm tra và hỗ trợ dịch vụ của khách hàng.
Kĩ thuật ( KT) xác nhận nếu: lỗi do dịch vụ không đáp ứng được hoặc lỗi do KT hỗ trợ không tốt .
Lỗi do sale tư vấn không đúng, chuyển cho sale và tag quản lý để kiểm tra.