Quy trình hỗ trợ dịch vụ tên miền

  1. Nếu là dịch vụ sale CHILI đăng ký : tạo yêu cầu cho Oanh hoặc chị Như hỗ trợ
  2. Nếu là dịch vụ khách hàng đăng ký tại Mắt Bão: Nhờ KH vào ID.matbao.net để gửi yêu cầu hoặc liên hệ 1900 1830 để được hỗ trợ
  3. Nếu đăng ký ở đơn vị khác, chỉ hỗ trợ khi Kh có nhu cầu trỏ tên miền đó về website đăng ký tại CHILI, KH cung cấp thông tin quản lý tên miền