Hướng dẫn trỏ tên miền chính cho website bằng orion CHILI

Áp dụng cho tên miền đăng ký tại CHILI

Bước 1: Parked tên miền chính vào hosting tại orion:

ađomain

Bước 2: Thao tác check tên miền theo quy trình : https://wiki.chili.asia/huong-dan/quy-trinh-tro-ten-mien-chinh-cho-website-chili/

Bước 3 :  Vào orion cấu hình DNS record @ và www như hình dưới

b1

b3

1.Trỏ record @

b4

2. Trỏ record www

b5

Đối với TH cấu hình nhiều tên miền chính chạy song song, thao tác giống hoàn toàn nhau, cũng thêm domain vào orion rồi cấu hình DNS như trên

Riêng TH cấu hình chuyển hướng redirect tên miền :

1. Trỏ record @

b6

2. Trỏ record www

b7

Lưu ý:

  1. Vị trí TTL có thể chọn 2 phút để DNS cập nhật nhanh hơn
  2. Các tên miền đã được trỏ về IP nào trước đó thì khi thay đổi IP  nhớ log lại IP cũ vào ticket để sau này có report