Hướng dẫn nạp tiền vào nhiều id khác nhau từ một giao dịch ngân hàng