Hướng dẫn nạp tiền vào id từ giao dịch ngân hàng hoặc tiền mặt