Hướng dẫn Khách hàng đăng ký với bộ công thương

Gửi hướng dẫn Quý khách đăng ký thông tin với Bộ công thương vì website của khách hàng là website thương mại điện tử:

Các bước đăng ký như sau:

Bước 1: Truy cập link http://www.online.gov.vn/Register/BusinessRegister.aspx để đăng ký tài khoản:

Nhập đầy đủ các trường thông tin như sau: https://drive.google.com/file/d/0B_qUlExS-ODuZ0NzUVYtRFROa0k/view?usp=sharing

Bước 2: Đăng nhập để tải các file theo yêu cầu

https://drive.google.com/file/d/0B_qUlExS-ODudzQxWk5zRm5aMkk/view?usp=sharing

Bước 3: Đợi xét duyệt

Hồ sơ Quý khách cần chuẩn bị và thời gian xét duyệt hồ sơ, Quý khách vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm.

https://drive.google.com/file/d/0B_qUlExS-ODuZmxzRUJPRWRsakU/view?usp=sharing

Sau khi đăng ký thành công, Quý khách vui lòng gửi link thông báo đăng ký thành công để CHILI nhúng lên website.