Trung tâm hỗ trợ | CHILI.VN

Thời gian hỗ trợ khách hàng: Từ thứ 2 - 6: từ 08:30 đến 17:00

  • Hướng dẫn khách hàng sử dụng và quản trị website.
  • Các công tác tư vấn, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện giao diện website.
  • Xử lý các sự cố kỹ thuật.

Thời gian còn lại: Tiếp nhận yêu cầu, xử lý các sự cố kỹ thuật ảnh hưởng đến việc vận hành của website (website truy cập không ổn định, website ngừng hoạt động…)

Hotline 24/7: 1900 7179